Podróż

Mapa świata

Wszystkie miasta i kraje, które udało mi się znaleźć do tej pory:
Wszystkie są warte!

Świat jest książką, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. Augustyn

Powiększać i pomniejszać, aby zobaczyć wszystko.